Beheer mijnhollandpark

Voor ieder blok/toren zijn er een of meerdere bewoners nodig voor het beheer.

Omdat er een aantal vragen kwamen over hoe je als bewoner mee kunt helpen om een blok live te krijgen, hebben we hieronder iets meer uitleg gegeven.
We horen het graag als er nog onduidelijkheden zijn, dan vullen we dat hier verder aan.

Waaruit bestaat het beheer?

Het beheer bestaat tenminste uit twee onderdelen (en kan door meerdere personen gedaan worden):

1. het afhandelen van toegangsverzoeken

2. het beoordelen en eventueel plaatsen van artikelen

Om 'live' te kunnen gaan voor een blok is een bewoner die de twee bovenstaande punten op zich neemt noodzakelijk, maar het nadenken over en plaatsen van artikelen die interessant zijn voor de bewoners van het blok/de toren zal heel erg bij dragen aan de waarde van de site. Zeker in het begin is het handig dat er gezorgd wordt voor interessante content. Dus als je als beheerder ook voor inhoud wil zorgen, dan is dat natuurlijk helemaal mooi!

Hieronder kun je iets meer detail vinden over toegangsverzoeken en artikelen.

Het afhandelen van toegangsverzoeken

Om ervoor te zorgen dat alleen bewoners toegang hebben tot het gedeelte dat specifiek voor een bepaald blok of toren is, moet iedere aanmelding bekeken worden. Er zijn twee manieren om dit aan te pakken:

  1. Iedere aanvrager vragen om een bewijs aan te leveren dat hij/zij een bewoner is (bijv. een kopie van de koopovereenkomst)
  2. Alle bewoners een per blok/toren unieke toegangscode verschaffen, waardoor we weten dat iedere aanmelding ook echt van een bewoner van dat blok/die toren komt. Hiervoor is uiteraard wel een betrouwbare lijst van bewoners nodig, zodat de code alleen bij bewoners terecht komt. Dit kan mogelijk bijvoorbeeld via de VvE.

Aanmeldingen op de site komen binnen in een centrale mailbox. Wellicht kan dit in de toekomst nog anders, maar nu betekent dat wij de verzoeken goed moeten keuren.

  • In geval van optie 1, zullen we het verzoek voorleggen aan degene die het beheer voor het desbetreffende blok/toren doet. Na bevestiging van de beheerder zullen we de aanmelding goedkeuren.
  • In geval van optie 2, kunnen wij alle aanmeldingen voor dat blok / die toren goedkeuren, omdat we dus zeker weten dat het om een bewoner gaat.

Kort samengevat: optie 2 is veel makkelijker dan optie 1. Maar als er geen betrouwbare lijst is van bewoners/kopers, dan kunnen we ook optie 1 ondersteunen.

Het beoordelen en eventueel plaatsen van artikelen

De waarde van de site zit vooral in de informatie die er te vinden is. Daarom is het belangrijk dat er een of meerdere bewoners zijn die zorgen dat artikelen actueel gehouden worden, en er interessante informatie bij komt. Dit kan door zelf artikelen te schrijven, maar dit kan natuurlijk ook door medebewoners te stimuleren om af en toe iets te schrijven en te plaatsen. Zo'n artikel kan van toepassing zijn op het blok of de toren zelf, maar dit kan ook van toepassing zijn op heel Holland Park. Aangezien Holland Park voor veel bewoners nieuw is, zal er veel behoefte zijn aan informatie over allerlei zaken rondom Holland Park, Diemen en omgeving.

Als medebewoners een artikel schrijven, willen we de beheerder van het blok of de toren vragen om dit artikel te bekijken, en na goedkeuring te (laten) plaatsen. Als je als beheerder zelf enigszins technisch onderlegd bent, dan kunnen we je toegang geven om zelf artikelen te plaatsen. Mocht je het fijner vinden dat wij dat doen, dan kun je het artikel dat je wil laten plaatsen doorsturen aan ons, en dan zetten wij het erop. Bij het artikel kunnen we specificeren voor welk blok het zichtbaar is, of dat het zichtbaar is voor heel Holland Park, of eventueel zelfs publiek (zoals dit artikel).
Wellicht dat we in de nabije toekomst iets organiseren om wat uitleg te geven over hoe het plaatsen van artikelen werkt, en om eventueel van gedachten te wisselen over verdere verbeteringen, mocht daar behoefte aan zijn.

1000 Resterende tekens


mijnHollandPark

Heb je een vraag of een suggestie om de site te verbeteren? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens. Gaat de vraag over inhoud van een specifiek(e) blok/toren? Stel hem dan via het forum!